lean materiały szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niekoniecznych. płyty do lean Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.