Wyznacznikiem komfortu są dla większości hotele oferujące usługi na najwyższym poziomie. Zbytek są jednak coraz mniej widoczne. Ograniczoną dostępność danego miejsca można przedstawić w