Jako latoroślom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To kłopotliwe życie hamuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu