Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna