” Żyjący współcześnie człowiek często powoduje, że jego stawy są niewłaściwe eksploatowane. Wbrew potocznym opiniom nie jest to związane z forsownym typem sportowych aktywności.